Wat is kortdurend zorgverlof?

Wanneer kan ik kortdurend zorgverlof opnemen?

Wat is kortdurend zorgverlof
Werknemers hebben recht op kortdurend zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder zorg te geven die nodig is. Zorgverlof is ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden.

Je hebt recht op maximaal twee maal het aantal uren dat je per week werkt. Werk je 36 uur dan heb je recht op 72 uur kortdurend zorgverlof.

Voorwaarde voor het opnemen van kortdurend zorgverlof
Voorwaarde voor het opnemen van kortdurend zorgverlof is dat de zieke verzorgd moet worden en dat jij de enige bent die dat kan. Als iemand anders de zorg op zich kan nemen, bestaat er dus geen recht op kortdurend zorgverlof. Bijvoorbeeld ook niet als je kind in het ziekenhuis ligt. Dan heb je geen recht op kortdurend zorgverlof.

Financiën
Het kortdurend verlof wordt voor 70% van het salaris doorbetaald, tenzij je meer verdient dan het maximale dagloon zoals in de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen is opgenomen. In veel cao’s en/of andere reglementen kunnen andere afspraken zijn aangemaakt, bijvoorbeeld aanvulling tot 100%.

Indien je tijdens het kortdurend zorgverlof ziek wordt, kun je het verlof beëindigen in overleg met je werkgever. Tijdens het kortdurend zorgverlof bouw je gewoon vakantiedagen op. Je werkgever mag het verlof niet aftrekken van de vakantiedagen.

Kan de werkgever zorgverlof weigeren?
De werkgever kan in principe het verlof niet weigeren, tenzij er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Het verlof mag niet leiden tot voor de werkgever ernstige problemen. Je werkgever zal moeten aangeven op basis waarvan hij het verlof weigert.

Bewijs
Je werkgever kan achteraf om een bewijsstuk vragen waaruit blijkt dat het zorgverlof noodzakelijk was. Bijvoorbeeld een doktersrekening of bevestiging van een afspraak met een arts.

Bron: rijksoverheid.nl en arag.nl