De werkwijze is transparant en degelijk, net als de dienstverlening.

Met een goede prijs-/kwaliteitverhouding, afhankelijk van de opdracht.

Voordat Lootsma & Co wordt ingeschakeld, vindt er eerst een verkennend gesprek plaats om goed de behoefte aan dienstverlening te bepalen. Vervolgens wordt er een offerte gemaakt waarbij de klant tevens geadviseerd wordt om eventueel via het abonnement te werken. Bij projecten of opdrachten voor langere termijn werkt Lootsma & Co met een passend tarief.

Abonnement Lootsma & Co
Het abonnement Lootsma & Co bestaat uit 8 uur dienstverlening voor advies en ondersteunende werkzaamheden. De werkzaamheden worden op afroep verricht. Voor dit abonnement betaalt u € 720,-- (uurtarief € 90,--) en wordt vooruit betaald. Lootsma & Co rapporteert tussentijds hoeveel uren (met omschrijving van de werkzaamheden) er zijn besteed. De werkzaamheden worden in tijdseenheden van 5 minuten geregistreerd. De klant betaalt precies wat hij nodig heeft en dus nooit te veel.

Conform offerte
Aan de hand van de offerte en de opdrachtbevestiging wordt er gefactureerd. Hier geldt in principe een uurtarief van € 95,--. Echter, wanneer de uit te voeren werkzaamheden over een langere termijn beslaan, werkt Lootsma & Co met een passend tarief.

Voor recruitment
Voor een recruitmentopdracht wordt € 95,-- per uur berekend, exclusief advertentiekosten.

Voor Interim
Voor interimopdrachten voor langere termijn geldt een aangepast tarief. Eén en ander afhankelijk van de aard en duur van de opdracht.


Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw en reis- en verblijfskosten. Op alle diensten zijn de algemene voorwaarden van Lootsma & Co van toepassing.