top of page

LOOTSMA & CO

Privacyverklaring Lootsma & Co

Ons bedrijf verwerkt persoonsgegevens op de manier zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens Lootsma & Co
Grote Sloot 173
1752 JL  Sint Maartensbrug

06-53364240
info@lootsmaenco.nl
www.lootsmaenco.nl

KvK 5282558
 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Ons bedrijf verwerkt alleen persoonsgegevens die door u zelf aan ons zijn verstrekt. Hieronder vindt u welke persoonsgegevens wij gebruiken:

• voor- en achternaam
• adres
• e-mailadres

Doel en grondslag van de verwerking
Ons bedrijf verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• bellen of e-mailen om te communiceren met cliënten

Geautomatiseerde besluitvorming
Ons bedrijf neemt op basis van geautomatiseerde verwerking geen enkel besluit over zaken die voor personen (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten van computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Bewaartermijn
Ons bedrijf bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren. De bewaartermijn is in de regel 5 jaar nadat een cliënt van onze diensten gebruik heeft gemaakt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Ons bedrijf verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien dit gevraagd wordt, wordt er toestemming gevraagd aan de persoon wie de aanvraag betreft.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en daarnaast om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.


Daarnaast hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar uzelf of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt via ons contactformulier een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens. Ook kunt u via deze weg uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de wijze van verwerking.


Om er zeker van te zijn dat u dit verzoek tot inzage hebt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto, de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Tot slot hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging persoonsgegevens
Ons bedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Hebt u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of hebt u aanwijzingen van misbruik? Laat ons dat dan zo snel mogelijk weten.

bottom of page