top of page
Zoeken
  • lootsma

Welke soorten verlof zijn er?

Als werknemer heb je recht op vakantieverlof (wettelijk en bovenwettelijk verlof). Daarnaast zijn er andere soorten verlof die in de wet geregeld zijn, zoals ouderschapsverlof. Ook is er ander verlof geregeld in de cao of arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld bijzonder verlof bij een huwelijk. Kijk daarom altijdin de cao of arbeidsovereenkomst voor aanvullingen en afwijkingen op deze regelingen.

Wettelijk verlof: 4 x het aantal werkuren per week. Werk je 5 dagen per week van 8 uur, dan heb je 20 dagen of 160 uur wettelijk verlof. Wettelijk verlof is 1,5 jaar geldig. Dus opgebouwd wettelijk verlof over 2016 moet voor 1 juli 2017 worden gebruikt, anders komt het te vervallen.

Bovenwettelijk verlof: al het verlof boven het wettelijk verlof is bovenwettelijk en 5 jaar geldig.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof: totaal minstens 16 weken. Maximaal 6 weken of minimaal 4 weken zwangerschapsverlof en minimaal 10 weken bevallingsverlof, ook indien de baby later wordt geboren dan uitgerekende datum. Tijdens dit verlof bestaat er geen recht op loon, maar wel recht op een uitkering. Deze uitkering moet via de werkgever worden aangevraagd bij het UWV.

Kraamverlof: 5 dagen met loondoorbetaling. De partner neemt het verlof op  in de eerste maand na de bevalling.

Uitbreiding kraamverlof voor partners: Nadat deze 5 dagen genoten zijn, krijgt de partner recht op aanvullend verlof van 5 weken. Dit verlof neemt de partner  in de eerste 6 maanden na de geboorte. Tijdens deze verlofperiode  ontvangt u een uitkering van UWV. De uitkering bedraagt 70% van uw dagloon (tot maximaal  70% van het maximum dagloon). Het aanvullende recht op 5 weken verlof waarschijnlijk op 1 juli 2020.

Ouderschapsverlof: 26 keer het aantal werkuren per week. Het verlof is onbetaald maar sommige werkgevers betalen het loon (gedeeltelijk) door.

Adoptie- of pleegzorgverlof: maximaal 4 weken gespreid of in een keer. Adoptieverlof is onbetaald verlof, maar wel met recht op een uitkering van het UWV.

Kortdurend zorgverlof: maximaal twee maal het aantal uren dat je per week werkt. Werk je 36 uur dan heb je recht op 72 uur kortdurend zorgverlof. Het verlof wordt in principe voor 70% doorbetaald. Voor meer info: http://www.lootsmaenco.nl/nieuws/69-wat-is-kortdurend-zorgverlof-

Langdurend zorgverlof: onbetaald verlof van maximaal 6 x de arbeidsduur per week in elke periode van 12 maanden voor de zorg voor iemand die (levensbedreigend) ziek of hulpbehoevend is. Het is niet vereist dat jij de enige persoon bent die het verlof op zich kan nemen.

Calamiteitenverlof: betaald verlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Het gaat om een korte tijd die nodig is om een oplossing te zoeken voor het ontstane probleem. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie.


118 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Duurzame inzetbaarheid (deel 1)

Duurzame inzetbaarheid, een term die je de laatste jaren dagelijks tegenkomt. Wat is dat nou en hoe zorg je er voor dat je duurzaam inzetbaar bent en blijft? Vanuit de werkgever betekent duurzame inze

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page